cement

Cement

Co to jest cement?

Cement jest niezwykle popularnym materiałem budowlanym. W zależności od zastosowania wyróżnić możemy jego różne rodzaje i klasy. Jest to hydrauliczne spoiwo mineralne, które uzyskuje się z surowców mineralnych w cementowniach. Używa się go jest do łączenia materiałów budowlanych. Wyróżnić możemy cementy powszechnego użytku oraz cementy specjalne. 

Z czego robi się cement- jak powstaje

Cement produkuje się jest ze składników mineralnych takich jak: glina, margiel oraz wapień. Produkcja cementu składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności, w tzw. kruszarce rozdrabnia się wapień. W tym samym czasie oczyszczana jest glina, w osobnym urządzeniu zwanym szlamownikiem. Tak przygotowane materiały umieszcza się w młynie, w którym ma miejsce kolejny etap produkcji cementu- zmielenie. Na tym etapie produkcji uzyskiwany jest tzw. szlam. Powstała masa podlega dokładnemu osuszeniu w basenach szlamu oraz suszarniach.  Ostatnim etapem jest wypalenie suchej mieszanki w piecu cementowym, dzięki czemu uzyskujemy tzw. klinkier cementowy. Do powstałego produktu miesza się różnego rodzaju dodatki oraz gips, a wszystko razem zostaje bardzo drobno zmielone. Gotowy produkt magazynowany jest w silosach. 

Klasy cementu

Wyróżnić możemy pięć klas cementu. Zaliczamy do nich:

– cement portlandzki (I), uzyskuje się z połączenia klinkieru cementowego oraz gipsu. Dzieli się na trzy klasy wytrzymałościowe (32,5, 42,5 oraz 52,5). Wykorzystywany jest do budowy nawierzchni dróg, betonu towarowego czy zbrojnych stropów. 

cement portlandzki wieloskładnikowy (II), do jego produkcji oprócz klinkieru cementowego używa się 5% innych dodatków, takich jak popiół lotny krzemionkowy czy żużel wielkopiecowy. Wykorzystywany najczęściej do zapraw murarskich.

cement hutniczy (III), otrzymuje się poprzez połączenie cementu z innymi dodatkami w  stężeniu ponad 36%. Stosuje się go do betonu o wysokiej odporności na działania składników chemicznych.

cement pucolanowy (IV), posiada podobny skład i właściwości do cementu hutniczego. Należy do substancji drażniących.

– cement wieloskładnikowy (V), posiada aż 80% dodatków w postaci żużla i pucolanu. 

Wszystkie wyżej wymienione klasy cementu wykorzystuje się w branży budowlanej. Warto jednak zaznaczyć, że w związku z różnymi właściwości fizycznymi, które wykazują poszczególne rodzaje, używa się ich do specjalistycznych tynków murarskich bądź zapraw. 

Zobacz też jakie są Klasy betonu.

Ile piasku na worek cementu- proporcje

W celu stworzenia idealnych materiałów budowlanych należy znać podstawowe proporcję ich przygotowania. Beton to jeden z podstawowych materiałów, który używany jest w budownictwie. Do przygotowania betonu musimy użyć cementu, wody, piasku oraz żwiru.  Sprawdzona proporcja wygląda w następujący sposób. Na 25 kg worek cementu należy dodać 6 łopat piasku, 20 łopat żwiru oraz 15 litrów wody.

Ile kosztuje cement?

To ile kosztuje cement zależy głównie od jego rodzaju. Co więcej, jest to produkt, który możemy zakupić w marketach budowlanych, prywatnych przedsiębiorstwach, jak również w sklepach internetowych. A tam ceny nawet tego samego producenta są różne. Cena cementu jest więc bardzo zróżnicowana. Możemy także kupić cement luzem, bądź w formie workowanej. Do kosztu materiału bardzo często musimy także doliczyć koszty jego transportu. Dla przykładu 25-kilogramowy worek cementu 32,5 musimy zapłacić około 11 zł. 

Gdzie wyrzucać worki po cemencie?

Po zakończeniu budowy i remontu nadchodzi czas na generalne porządki. Gdzie wyrzucać worki po cemencie? Możemy umieścić je w pojemniku z odpadami zmieszanymi, ale tylko w przypadku, gdy ilość worków wskazuje na samodzielne wykonywanie remontu.