beton jamisty

Beton jamisty – wodoprzepuszczalny

Beton jamisty wodoprzepuszczalny to innowacyjny materiał budowlany, który łączy w sobie trwałość betonu z właściwościami przepuszczalności wody. Idealny do zastosowań w miejscach, gdzie kontrola odpływu wody jest kluczowa, zapewniając stabilność konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego cyrkulowania wody. Odkryj zastosowania betonu jamistego wodoprzepuszczalnego dla trwałych i ekologicznych rozwiązań budowlanych.

Co to jest beton jamisty – definicja

Beton wodoprzepuszczalny, nazywany również betonem jamistym, jest rodzajem betonu z kruszywa, charakteryzującym się otwartą strukturą. Przestrzenie między ziarnami kruszywa są tylko częściowo wypełnione zaprawą, co skutkuje obecnością dużej ilości pustych przestrzeni w betonie, przez które woda może swobodnie przepływać. Te puste przestrzenie mogą stanowić od 20 do 30% objętości betonu.

Beton o strukturze porowatej, znany również jako beton jamisty, jest specjalnym typem betonu, który całkowicie przepuszcza wodę. Jego głównym zastosowaniem jest jako warstwa umożliwiająca odprowadzenie wody do gruntu lub systemów kanalizacji. Można go wykorzystać zamiast tradycyjnej warstwy zagęszczonego kruszywa lub betonu z nachyleniem. Najczęściej stosuje się go jako fundament pod boiska sportowe, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe czy siłownie plenerowe.

Dzięki swojej przepuszczalności, beton ten skutecznie odprowadza wodę nawet podczas intensywnych opadów, pomagając zwiększyć retencję wody w środowisku naturalnym i zapobiegając powstawaniu kałuż na powierzchniach. Jako podbudowa, beton jamisty chroni również górną warstwę, na przykład poliuretanu, przed uszkodzeniami poprzez skuteczne odprowadzanie wody.

Beton wodoprzepuszczalny jest świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza w kontekście zarządzania wodą opadową i zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. Pod tym względem jest bardzo dobrym produktem, ale nie oznacza to, że wyprze klasyczny beton wodoszczelny. Oba rodzaje betonu mają swoje miejsce w różnych dziedzinach budownictwa, zależnie od konkretnych potrzeb i wymagań projektowych. Tam, gdzie ważna jest nieprzepuszczalność, beton wodoszczelny jest niezastąpiony.

Jak powstaje beton wodoprzepuszczalny?

Beton jamisty, jest produktem, który powstaje bez użycia piasku zarówno w kruszywie, jak i w zaczynie cementowym. Zaczyn cementowy pełni funkcję „kleju”, łącząc ziarna kruszywa. To właśnie dzięki braku piasku i obecności pustek, tworzących sieć kanalików, woda może swobodnie przemieszczać się przez beton. Im większe i bardziej zaokrąglone są ziarna kruszywa, tym większa ilość pustek między nimi, co sprzyja lepszej przepuszczalności wody.

Jakie kruszywo na beton jamisty?

W betonach jamistych wykorzystuje się kruszywa o większej wielkości ziaren, zazwyczaj w zakresie od 8 do 16 mm. Przepuszczalność wody przez 1 m2 takiego betonu jamistego może wynosić około 500 l/min. Istnieją również betony wodoprzepuszczalne zawierające drobniejsze ziarna, o wielkości do 8 mm. Jednak beton na takim kruszywie, będzie miał niższą przepuszczalność niż ten na kruszywie grubszym.

Właściwości betonu jamistego

Jedną z najważniejszych cech betonu jamistego jest jego zdolność do swobodnego przepuszczania wody poprzez sieć pustek międzyziarnowych. Dzięki temu można stosować tam, gdzie konieczne jest skuteczne odprowadzanie wody. Beton jamisty może wspomóc zatrzymywanie wody w obszarach miejskich, co przyczynia się do poprawy retencji wody oraz redukcji zagrożenia związanego z powodziami.

Pomimo swojej porowatej struktury, beton jamisty zachowuje wystarczającą wytrzymałość, aby sprostać obciążeniom związanym z użytkowaniem, np. ruchem pojazdów czy obciążeniem dynamicznym.

Wodoprzepuszczalny beton jamisty jest też świetną alternatywą na podłoże na podjazd przy domu. Zamiast stosować płyty betonowe na podjazd, może warto użyć betonu jamistego.

Beton jamisty – zastosowanie

Beton jamisty znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak:

  • budowa chodników,
  • tworzenie ścieżek parkowych i rowerowych,
  • instalacja systemów odwodnienia,
  • budowa parkingów dla samochodów osobowych,
  • tworzenie podbudowy dla boisk sportowych i placów zabaw,
  • wykonywanie nawierzchni zewnętrznych,
  • konstrukcja dachów zielonych.

Zalety betonu jamistego

Użycie betonu jamistego pozwala zredukować liczbę warstw podbudowy oraz/lub grubość poszczególnych warstw, eliminując ryzyko lokalnego ubytku kruszywa i zapewniając równomierną stabilność. Ponadto taki beton jest łatwy w układaniu, co przyspiesza proces budowy i pozwala zaoszczędzić czas.

Stosowanie betonu jamistego sprzyja zwiększeniu retencji wody opadowej i roztopowej, co ma pozytywny wpływ na lokalne zasoby wodne oraz ekosystemy. Dzięki zdolności betonu jamistego do przepuszczania wody, ogranicza się ilość wody spływającej do kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wodnych, co pomaga w zarządzaniu wodą opadową.